PROCESS - product designer
1733
page-template-default,page,page-id-1733,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
P R O C E S   T V O R B Y

V nasledujúcich krokoch je stručne zhrnutý postup navrhovania v oblasti malej architektúry, interiérového a produktového dizajnu. Detailnejší priebeh spolupráce sa špecifikuje na základe vami predloženého pripravovaného projektu. 

  BRIEF

Úvodné stretnutie s klientom identifikuje špecifikácie jeho projektu v širších súvislostiach. Umožňuje analyzovať nielen stav trhu, konkurenciu, ale aj pochopiť jeho predstavy, preferencie, či komerčný zámer. Výsledkom vstupných informácií vrátane stanoveného rozpočtu a časového horizontu je vyhodnotenie rozsahu vzájomnej spolupráce. Jej primárnym zámerom je tvorba kreatívneho riešenia na základe správne pomenovaných funkcií, potrieb a cieľov projektu.


 

CENOVÁ PONUKA

Navrhovaný rozpočet je naceňovaný individuálne pre každý projekt v závislosti od jeho veľkosti a náročnosti. Jeho súčasťou je rozpis jednotlivých úkonov vrátane návrhu dizajnu, 3D modelovania, či výkresovej dokumentácie. Celková cena za dielo je rozdelená na tretinové platby, pričom zálohová platba sa uhrádza vo výške 40% z celkovej ceny za dielo po schválení objednávky. Zvyšné dve 30%-né faktúry sú vystavené pri prvej a poslednej prezentácií.


 

KONCEPTUÁLNY NÁVRH

Rozpracovaním existujúcich poznatkov vzniká schematická idea, kt. základnou úlohou je nájsť opodstatnenie a charakterovú myšlienku projektu. Kreatívnym procesom sú vytvárané rôznorodé varianty riešení, pri kt. je kľúčová schopnosť dizajnéra správne sa rozhodovať. Nápomocnými nástrojmi sú ideové skice, prípadne 3D modely, vďaka ktorým sa urýchli proces tvorby aj rozhodovania. Navrhované riešenie definuje funkčnosť, kontext, tvaroslovie i estetiku.


 

ÚVODNÁ PREZENTÁCIA

Pri osobnom stretnutí sa klientovi odprezentuje koncepčný výstup k jeho projektu s odporúčaním pre nasledujúci postup tvorby. Obsahom prezentácie sú vizuály s komplexným priestorovým, materiálovým, či farebným prevedením. Klient má možnosť vyjadriť sa k aktuálnej rozpracovanosti diela, prípadne ho pripomienkovať. Po odovzdaní koncepčného návrhu v digitálnej forme klient uhradí platbu č.2 vo výške 30% z celkovej ceny za dielo.


 

KOREKTÚRA NÁVRHU

Náročnosť projektu môže zapracovanie korektúr z pripomienkovania časovo predĺžiť. Vtedy sa návrh upravuje vo viacerých kolách, pričom vzniká tzv. zotrvačný dizajn. Ten dokáže odladiť návrh do detailov, zvýšiť tak jeho kvalitu a hlavne dlhodobú využiteľnosť. Preto sa v tejto fáze tvorby aplikuje aj prototypovanie produktu 1:1 a testovanie jeho ergonómie. Následne sa projekt finalizuje a dopĺňa o všetky potrebné realizačné podklady.


 

FINÁLNA PREZENTÁCIA

Pri osobnom stretnutí sa klientovi odprezentuje finálny výstup jeho projektu (na požiadanie aj fotorealistické vizualizácie). Samotná prezentácia obsahuje okrem štandardných vizualizácií aj technickú dokumentáciu, zoznam typového vybavenia, cenovú ponuku atypového vybavenia + info o overených dodávateľoch a remeselníkoch. Po odovzdaní finálneho návrhu v digitálnej forme klient uhradí platbu č.3 vo výške 30% z celkovej ceny za dielo.


 

REALIZÁCIA DIELA

I keď je dizajn hotový a má svoje opodstatnenie je nutné ho realizovať a dohliadať na tento proces. Odbornú službu vo forme autorského dozoru je možné dohodnúť pri stavbe malej architektúry a tiež pri realizácií interiérov. Rovnako sa odborný dohľad využíva pri zavedení nového dizajnu produktu do výroby a pomáha optimalizovať výrobné procesy. V prípade záujmu prebiehajú konzultácie s marketingovým oddelením na podporu predaja nového produktu.

Title

dsgn@martonmatej.eu

+421 907 306 751